Festivalen Hemnesjazz ble i siste rådsmøte tildelt kroner 325.000 i støttemidler fra Kulturrådet.
Mottar støtte. Festivalen Hemnesjazz ble i siste rådsmøte tildelt kroner 325.000 i støttemidler fra Kulturrådet. FOTO: Jon Arne Jacosen

Hemnesjazz tildelt midler fra Kulturrådet