Helgelandssykehuset varsler at de går over til gul beredskap på på grunn av usikkerhet rundt omikronsituasjonen med varslet økt smittsomhet, og nye karanteneregler.
Gul beredskap. Helgelandssykehuset varsler at de går over til gul beredskap på på grunn av usikkerhet rundt omikronsituasjonen med varslet økt smittsomhet, og nye karanteneregler. FOTO: Bjørn Leirvik

Helgelandssykehuset øker beredskapen

Fra fredag 17. desember klokken 08.00 går Helgelandssykehuset over i gul beredskap.

Det fremgår av ei pressemelding fra Helgelandssykehuset.

Gul beredskap betyr i praksis færre planlagte behandlinger i sykehusene. Det blir normal drift innenfor psykisk helse og rus. Pasienter som har time til behandling eller undersøkelse møter som planlagt med mindre sykehuset tar kontakt. Det er trygt å komme til Helgelandssykehuset.

– Vi har ingen innlagte covid-pasienter nå, den økte beredskapen er for å kunne forberede oss på en eventuell økning av pasienter i julen, sier medisinsk direktør Hanne Frøyshov.

Det er på grunn av usikkerhet rundt omikron-situasjonen med varslet økt smittsomhet, og nye karanteneregler, at Helgelandssykehuset innfører forsterkede smitteverntiltak. I første omgang vil disse gjelde frem til 5. januar.

Ledsagere på poliklinikk

Helgelandssykehuset ber alle som kan møte alene, om å møte alene. Gravide kan ha med ledsager på ultralydkontroller, og fødende får ha med ledsager på fødsel.

Besøk til inneliggende pasienter

Helgelandssykehuset ber besøkende begrense antallet som kommer på besøk til samme pasient samtidig, fortrinnsvis 1 av gangen.

Besøkende skal bruke munnbind under besøket, og besøk skal kun skje i visittiden. Her gis det unntak for barn, og alvorlig syke i livets sluttfase.

Det vil være besøksverter ved inngangen som screener besøkende fram til kl. 19.00.

Som tidligere skal man ikke komme på besøk når man er syk eller har symptomer fra luftveier eller mage/tarm.