Helgelandssykehuset har som mål å få tilbakeført tarmkreftkirurgien.
Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset har som mål å få tilbakeført tarmkreftkirurgien. FOTO: Bjørn Leirvik

Felles uttalelse fra ledelse og foretakstillitsvalgte i Helgelandssykehuset HF:

Tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset

Onsdag 3.november mottok Helgelandssykehuset den endelige tilsynsrapporten fra Statens Helsetilsyn vedrørende tarmkreftkirurgien i foretaket. Rapporten gir Helgelandssykehuset kritikk for manglende systematisk kvalitetsarbeid.  Kritikken rettes ikke mot enkeltpersoner.

Helgelandssykehuset HF har lært mye av arbeidet med denne saken. Som ledere og tillitsvalgte er vi glade for at Helsetilsynet i sin rapport også gir uttrykk for at de ser og anerkjenner jobben som er gjort med forbedring innenfor områdene som er påpekt. Helsetilsynet forventer at Helgelandssykehuset følger opp dette arbeidet også fremover, noe foretaket har konkrete planer for.

Tarmkreftkirurgisaken har vært krevende for alle ansatte ved Helgelandssykehuset, og for mange av våre pasienter. Likevel har det, takket være ansattes daglige innsats, vært levert gode helsetjenester også i krevende tider. Dette fortjener ros og anerkjennelse.

Helgelandssykehuset har som mål å få tilbakeført tarmkreftkirurgien. Dialogen fortsetter med Helse Nord RHF rundt dette spørsmålet.

Godt samarbeid på tvers i foretaket og mellom ledelsen og ansatte er en viktig del av arbeidet med kvalitetsforbedring. Et godt og trygt arbeidsmiljø er av stor betydning, også for pasientsikkerheten. Ledelse og tillitsvalgte i Helgelandssykehuset står sammen om å jobbe for dette, til beste for befolkningen på Helgeland.

Med vennlig hilsen
Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør
Hanne Frøyshov, medisinsk direktør
Margit Steinholt, Den norske legeforening (DNLF)
Morten Jensen, Norsk Sykepleierforbund (NSF)
Henrik Levi Henriksen, Fagforbundet