Statsforvalteren i Nordland og Nordland Fylkeskommune ønsker å samle aktørene som jobber med strandrydding og marin forsøpling.
Samler aktører. Statsforvalteren i Nordland og Nordland Fylkeskommune ønsker å samle aktørene som jobber med strandrydding og marin forsøpling. FOTO: PxHere.com

Samling for strandrydding og marin forsøpling

Statsforvalteren i Nordland (SiN) og Nordland Fylkeskommune (NF) ønsker å bidra til å samle kreftene og aktørene som jobber med disse problemene.

Derfor inviterer de strandryddere, avfallsselskap, miljøetater, friluftsråd og representanter fra oppdrett, fiskeri og teknologiutvikling i Nordland til ei erfaringssamling for strandrydding og marin forsøpling.

Samlingen finner sted i Bodø 24. januar neste år, og målgruppen er alle aktører i fylket innen strandrydding og marin forsøpling. Påmeldingsfrist er 1. desember i år, og informasjon om påmelding finnes på statsforvalteren.no.

Ved å invitere aktører innen strandrydding og marin forsøpling til ei felles samling, ønsker SiN og NF å lage en møteplass for utveksling av erfaringer og ideer, og å bidra til å utvide nettverket for arbeidet med forsøpling og opprydding i Nordland.

Samlingen vil også være en anledning til å høre fra ulike aktører i Nordland innen feltet, samt legge til rette for gode diskusjoner om temaene.