Det ble fisket hele 72 tonn med pukkellaks i den ordinære fangstsesongen i 2021. Det er ny rekord og i tråd med forvaltningsmålet om å ha minst mulig av denne arten i Norge.
Rekordår for fangst av svartelistet pukkelaks. Det ble fisket hele 72 tonn med pukkellaks i den ordinære fangstsesongen i 2021. Det er ny rekord og i tråd med forvaltningsmålet om å ha minst mulig av denne arten i Norge. FOTO: Henrik H. Berntsen / NINA / NTB

Rekordår for fangst av svartelistet pukkelaks