En montører arbeid med oppgradering av lavspent.
Utbedringer. En montører arbeid med oppgradering av lavspent. FOTO: Linea

Linea innfører ny nettleiemodell fra nyttår