Ingen byggeklare tomter i 2022

Er gjort kjent med Rådmannens budsjettforslag for 2022.

I oppramsingen over hva kommunen skal gjøre, og bruke penger på i 2022, er det nevnt flere tiltak som kommunen skal prioritere.

Men det kanskje viktigste er ikke nevnt med et ord; opparbeidelse av byggeklare tomter. Ikke ei eneste krone er avsatt til formålet. Dette til tross for at både administrasjonen og politikerne over flere år har pratet om hvor viktig det er å stimulere til økt boligbygging og bosetting.

For å få til økt bosetting er det viktigste at vi har; tilgjengelige byggeklare tomter, for de som ønsker å bygge og bosette seg i Hemnes.

Undertegnede forslår derfor at det budsjetteres med kr 5 millioner til å ferdigstille tomter, og at tomtene på Aspmoen opparbeides og gjøres byggeklare i 2022.

Vil for øvrig bemerke at tidligere teknisk sjef Sølve Tuven lovet at tomtene på Aspmoen skulle være byggeklare i 2019. Dette kan finansieres ved å øke lånerammen eller tas av opparbeidet fond.

Nå må politikerne viser at de mener alvor over det de hittil bare har pratet om.

Til slutt vil jeg komme med et hjertesukk.

I 2019/2020 søkte en privatperson til kommunen om å få legge ut 3-4 tomter, ferdig opparbeidet og byggeklare. Fra Rådmannen og politikerne var det NEI. Argumentet for å si nei var at det kunne høstes 2-3 rundballer på området.

Dette sier litt om hva slags administrasjon/politikere vi har i Hemnes.

Sier og lover en ting, men gjør det motsatte.

Sverre Storbæk