Slik skal Korgen barnehage se ut, men foreldrene vil gjerne at ungene får servert mat i barnehagen.
Innhold i barnehagen. Slik skal Korgen barnehage se ut, men foreldrene vil gjerne at ungene får servert mat i barnehagen. FOTO: Tanken Arkitektur

Fra et foreldreperspektiv

Vi foreldre hører og forstår argumentene fra de ansatte i barnehagen. Vi ser at matservering krever tid og ressurser, og mange forstår at kravene til de ansatte i barnehagen kanskje har vært i overkant høye med kun grunnbemanning tilgjengelig.

Til tross for dette ønsker mange av foreldrene et bedre alternativ enn dagens matpakkeordning, da vi mener at matpakke er et dårligere alternativ.

Spørreundersøkelse

Det ble forsøkt gjennomført en spørreundersøkelse blant foreldre i barnehagen for å kartlegge foreldres ønsker når det kommer til mat i barnehagen. Av 150 respondenter svarte 137 at de ønsker ei god matordning. 13 svarte at de ønsket matpakkeordning. Alle foreldrene fikk dessverre ikke mulighet til å svare på denne da at enhet barnehage ikke ønsket å dele undersøkelsen i vismaappen som brukes til kommunikasjon mellom barnehage og foreldre. Enhet barnehage valgte å verken dele undersøkelsen vår eller utvikle ny meningsmåling i regi av barnehage. Dette er synd og vi stusser over at foreldrenes synspunkt ikke oppleves som relevant fra enhet barnehage sin side. Vi mener likevel at resultatene fra undersøkelsen må kunne sees som representativt for hva foreldrene ønsker for barna sine.

Undersøkelsen viser derimot ikke om man ønsker å gå tilbake til gammel ordning eller om man ønsker ei alternativ løsning, men den viser at foreldrene ønsker et annet alternativ enn matpakkeordningen slik den er i dag.

Enhetsleder barnehage viser til Luster kommune hvor hun beskriver at vi er i samme situasjon. Luster kommune gjennomførte en spørreundersøkelse for å kartlegge foreldrenes ønsker og informerte om at dette måtte utredes grundig. Enhet barnehage har verken tatt initiativ til noe lignende eller ønsket å være behjelpelig med å spre spørreundersøkelsen initiert av foreldre.

Må vi som foreldre velge mellom trøst eller matservering?

Vi kan med sikkerhet si at ingen foreldre ønsker å prioritere matservering fremfor trøst når barnet har slått seg, eller en trygg mottakelse i barnehagen når barnet kommer på morgenen. Det virker som om det er dette vi må velge mellom når man ser barnehagene sin argumentasjon. Vi har ikke hatt inntrykk av at barna manglet trøst og oppfølging når barnehagen hadde ansvar for matservering, men det er jo mulig at vi har hatt feil inntrykk.

Sosial utjevning

Svært mange av foreldrene ønsker seg ei sosialt utjevnende ordning hvor barna får utvikle mathorisonten sin gjennom å prøve å spise hva de observerer at de andre barna spiser. Mange foreldre er frustrerte over stagnasjon i matutviklingen hos barna. Barna oppholder seg et større antall timer i barnehagen enn hjemme i hverdagen. Maten og drikken som serveres i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold, og er derfor utrolig viktig for barnets utvikling. Vi sliter med tanken på at barna skal måtte innta en så stor andel av sitt totale kosthold gjennom matboksen.

Det virker som om mange tror at foreldre som ønsker matservering i barnehagene ønsker det kun for at de skal slippe unna jobben med å lage matpakker. Hadde vi ment at matpakker hadde vært det beste for våre barn i barnehagen, hadde vi overhode ikke hatt noe problem med å smøre den matpakka. Det nevnes av barnehagene at barna ikke sammenligner mat og at de aldri har problemer med hva de andre barna spiser, men veldig mange foreldre opplever sjalusi overfor andres matpakker når barna kommer hjem.

God oppvekst i Hemnes?

Vi ønsker at kommunen prioriterer barna, enten i form av økonomi og høyere bemanning, eller i form av ei omorganisering av matordninga som eksisterte før korona. Vi har heller ikke noe imot å øke matpengene fra 320 kr til 400 kr, slik det er beregnet i utredningen gjort av kommunen. De fleste bruker nok mer enn dette i måneden med matpakkeordningen.

Vi har satt pris på økt fleksibilitet med matpakkeordninga i barnehagen. Her kunne man funnet et alternativ hvis de ansatte ønsker å åpne for dialog. Vi hadde lett smurt matpakke hvis de ansatte for eksempel ønsker å ta med barna på tur. Her kan man bruke et lite minutt i vismaappen til å kommunisere ut til foreldrene at man skal på tur dagen etter, og få foreldre hadde nok hatt motforestillinger mot å smøre matpakke i slike tilfeller så lenge matservering fungerer som hovedordning.

Vi har tillit til de ansatte i barnehagen og setter stor pris på jobben som blir gjort. Vi håper enhet barnehage kan åpne for dialog, lytte til foreldrene og at våre meninger tas på alvor.

Med vennlig hilsen 93 foreldre