Tiende klasse fra Hemnes Sentralskole tok seg av standen i Kristian-kiosken. F. v.: Per-Magne Steen og Alexander Drage.
100 år «tilbake i tid». Tiende klasse fra Hemnes Sentralskole tok seg av standen i Kristian-kiosken. F. v.: Per-Magne Steen og Alexander Drage. FOTO: Rune Furuhatt

Fikk liv i «Krestian-kiosken»