Leder

De unge viser vei

Ifølge NRK viser Kantars klimabarometer at de unge bryr seg langt mer om klimaet enn deres foreldre eller besteforeldre. Det bør være godt nytt for alle, og kanskje spesielt de som bryr seg minst.

Nå kan man jo hevde det er egoistisk av de unge å bry seg om klimaet. Det er de som drar mest nytte av det i framtiden, etter at vi andre har gått ut av tiden. Eller man kan mene at vi litt eldre er likegyldige fordi vi ikke behøver det, vi heller litt mer mot den siste forklaringen enn den første.

Dagens unge er langt mer opptatt av framtiden enn hva jeg kan huske tidligere generasjoner har vært. De vanlige angrepene på unge har vel i all moderne tid vært at de er uansvarlige, bare opptatt av seg selv, og gjerne forbundet med fest og fyll. Historien viser vel nokså klart at dette er og har vært langt unna sannheten.

De unge har derimot alltid vært mer radikal enn foreldregenerasjonen. De har stort sett vært i opposisjon til det bestående, og ivrig på å endre. Følger vi historien videre er det nettopp det de har gjennomført. Dagens ferske pensjonister fikk sin ungdomstid med flower power, 68-erne. De har fått oppleve masse reformer i samfunnet, reformer som har ført til et bedre samfunn. Muligens har mange av dem blitt noe mett på endringer, de er gjerne de som uttrykker minst engasjement til klimasaken, og uttrykker heller skepsis. Og jammen tar de med seg generasjonen som kommer halsende bak, det er de over 45 som synes minst opptatt av hvordan klimaet er i 2050. Tilfeldig?

Meninger hos både vanlige og uvanlige folk påvirkes heldigvis ganske fort av nye rapporter og fakta. Faktisk er det politikerne som er tregest til å ta inn over seg alvoret, og bruke faktagrunnlaget til å fatte beslutninger. Klimafornektere og selvtitulerte klimarealister er i et overraskende lite mindretall, bare 7 prosent er aktivt motstandere av den faktabaserte kunnskapen som ligger bak rapporten fra FNs klimapanel. Andelen som ikke bryr seg er imidlertid langt større, 29 prosent.

Kunnskap skaper nye meninger, slik har det alltid vært. Læringskurven er brattest når man selv blir rammet, derfor skal vi lytte til de unge, vi låner tross alt bare kloden fra dem.