Barnehagemat: Foreldrene svarer

Svar på leserinnlegg av Merethe Vatshaug

«Til foreldrene, både de som støtter oss og de som tviler: kjemp denne kampen sammen med de ansatte. Når de ansatte sier at dette ikke er godt nok, stol på det. Vis dem den tilliten» lød det fra styrer i Korgen barnehage i et innlegg i Avisa Hemnes.

Vi som foreldre mener ikke dere tar feil, og vi har tillit til dere som fagpersonell, vi forstår at barnehagene har fått frigjort tid og ressurser med dagens matpakkeordning. Vi som foreldre har prøvd, og vi prøver å kjempe denne kampen sammen med de ansatte. Vi har hørt, og vi hører at dere sier at dette ikke er godt nok, og vi har derfor kjempet for en ny god løsning for barna våre. Det virker på oss foreldre som at dere ikke får med dere at vi kjemper sammen med dere, og ikke mot dere. Vi ønsker måltid i barnehagen der barna har samme tilbud av mat, uten at det skal gå på bekostning av et trygt fang å sitte på.

Vi sier det høyt, og det har vi gjort siden september, og noen foreldre har sagt det høyt enda lengre. Vi foreldre forsøkte å gjennomføre en spørreundersøkelse og vi opprettet en facebook-gruppe for å få kartlagt hva foreldrene mente. Vi sendte en lang epost som beskrev grepene vi hadde gjort, hvor vi la ved et brev fra x antall foreldre. Vi stilte opp i Avisa Hemnes hvor vi, og vi siterer, sa «Vi sendte derfor en mail til politikere, rådmann og flere i kommunens administrasjon og vi ønsket at det skulle gjøres en grundig utredning i forhold til hva som vurderes til å være barnets beste og at det blir sett på hvilke ressurser barnehagene har og kan få for å ha en god, helsefremmende og næringsrik matordning».

Videre sier vi at vi som foreldre «ønsker en god matordning, og vi ønsker at kommunen og politikere skal se på hvilke ressurser som er tilgjengelig og hvilke ressurser det er behov for. Dette gjelder også selvsagt økonomien når det kommer til matordningen. Her tenker vi også at man kan se til andre kommuner og andre barnehager, hvordan foreldrebetalingen er og hvordan de gjør det.»

Videre i artikkelen til styrer nevnes det eksempler på enkelte kommentarer i gruppa på Facebook. Kommentarene nevnes i artikkelen som om det er det hele foreldregruppa mener, og som om vi foreldre ønsker å sverte de ansatte i barnehagene. De ansatte som ivaretar ungene våre hver eneste dag. Slik er det ikke. Vi som foreldre har engasjert oss i saken og vi ønsker at kommunen prioriterer barna våre, slik at både barna og de ansatte i barnehagen kan ha en god velfungerende matordning. Foreldre har engasjert seg over mange måneder, og har forsøkt flere innfallsvinkler for å bli hørt.

I artikkelen nevnes det også samarbeid, og det bes om et samarbeid. Vi har bedt om et samarbeid lenge, og sist vi gjorde det var i et konkret møte mellom oss og styrer som fant sted 30. september. Vi informerte om at vi ønsker en god løsning, og vi ønsket å samarbeide med barnehagene opp mot politikere og opp mot systemet. Vi fikk da beskjed om at barnehagene kom til å jobbe hardt for å beholde matpakkene. Vi har ikke krevd tilbake den gamle ordningen, det har vi faktisk aldri gjort, og vi hadde håpet at det budskapet hadde kommet tydelig frem til nå.

Vi håper ikke at alt vi skriver og alt vi uttaler oss om oppleves som et angrep, eller som mistillit til de ansatte og den jobben de gjør. Det har aldri vært vår intensjon å såre noen, og vi er overbevist om at de ansattes intensjoner er gode. Men vi ønsker fortsatt matservering fremfor matpakkeordning, og dette igjennom økt bemanning. Økt bemanning – fordi vi har tillit til de ansatte når de sier at det ikke er hender nok, og at barna har fått det bedre med større voksentetthet. Vi som foreldre ønsker jo det beste for barna våre, og da må jo de som jobber med barna våre også ha det bra på jobb.

Så vi spør.. Hvor høyt mener du vi skal si fra?

Vi har sagt fra, gjentatte ganger, men opplever at vi som foreldre ikke blir hørt istedenfor at man sammen krever en god løsning for våre barn.

Ingen kan si at vi foreldre ikke har prøvd. Og nå er det opp til politikerne om de vil høre på de ansatte som sier at den gamle ordningen ikke fungerer, og oss foreldre som sier at vi ikke vil ha matpakkeordning.

Prioriter barna i kommunen, prioriter god oppvekst og gi barna et så godt tilbud at andre kommuner ser til Hemnes og ønsker noe lignende. Og kanskje et tilbud som kan bidra til bolyst og tilflytting? Istedenfor det motsatte.

Amalie Rebekka Holmstrand, Benedikte Skaret Nilssen og Ida-Mari Nilssen