Allmennlegeforeningen krever fjerning av fraværsgrensa