Et bilde fra sommeren2021. 3 generasjoner på fisketur, og 3 sjøørret. F. v.: Farfar Dagfinn Drage, Andreas Drage og sønnen Storm  deler håpet om at neste generasjon kan høste av havets konge uten at det skal være bare oppdrettsfisk.
Fin fangst. Et bilde fra sommeren2021. 3 generasjoner på fisketur, og 3 sjøørret. F. v.: Farfar Dagfinn Drage, Andreas Drage og sønnen Storm deler håpet om at neste generasjon kan høste av havets konge uten at det skal være bare oppdrettsfisk. FOTO: Privat

Oppdrettslaks på rømmen