Okstindan Natur- og Kulturpark representerer hele Hemnes.
Okstindan. Okstindan Natur- og Kulturpark representerer hele Hemnes. FOTO: Ellen Rabliås

Okstindan er lik Hemnes

Visste du at Okstindan natur- og kulturpark dekker hele Hemnes kommune? Jeg ble ikke klar over dette før rundt påsketider. Et halvår senere, den 1. september, ble jeg ny leder i parken. Sånn kan det gå.

Gjennom sommeren fikk jeg mange spørsmål om hva jeg skulle jobbe med. De fleste trodde det handlet om selve Okstindan. De måtte innrømme at nei, de ante verken hva poenget med parken er, eller hvorfor den er viktig for alle i Hemnes.

Det var nok derfor jeg spurte avisen om ikke en fast parkspalte kunne vært bra. Redaktøren likte ideen, så nå sitter jeg her en søndagsmorgen og skriver min første tekst.

Om vi starter med en rundreise i Europa, kan vi besøke over 900 regionalparker. I Norge er det så langt ni.

Parkene er ulike. De bygges nedenfra-og-opp, forankret i lokale ønsker og behov. Noen fellestrekk finner vi likevel. En park skal forsøke å skape bedre kontakt mellom det offentlige, næringslivet og folk flest. Målet er å bidra til bærekraftig økonomi, kultur, sosialt liv og naturmiljø.

Det siste er viktig, for parkene befinner seg innenfor avgrensede landskapsområder. Det vanlige er at dette området favner på tvers av flere kommuner. I Norge er det kun en park som holder seg innenfor én kommune, og det er parken vår.

Hvorfor det, mon tro? Jeg ble nysgjerrig, og studerte Hemneskartet med nytt blikk. Da så jeg hvor naturlige grenser kommunen vår har. Vi bor faktisk i en park, et sammenhengende landskap, innrammet av fjell og vann.

Let fram kartet, du også.

I øst ser du Okstindan – med Nord-Norges høyeste fjell, flere fjelltopper, et stort bremassiv, og grense mot Sverige. I sør glir fjellene over i Røssvatnet. Norges nest største innsjø danner en naturlig grenseflate mot Hattfjelldal.

Langs vatnet bringer Villmarksveien oss til Bleikvasslia. Vi befinner oss i en langstrakt dal, som strekker seg nordover med Røssåga i midten. Etter en stund havner vi i elvenære Korgen, og derfra videre nedover mot Valla.

I vest følges vi hele veien av en fjellkjede, fra Kjerringtinden via Almdalsfjellet, Tverrfjellet og Vesterfjellet til Selhornet. Slik har naturen i årtusener markert grensen til våre naboer i Vefsn.

Vender vi igjen blikket mot Okstindmassivet, ser vi hvordan både Kongsdalen, Bleikvatnet, Bryggfjelldalen og Leirskarsdalen strekker seg i retning vest, ned mot Røssåga. Varierte dalområder med vakkert natur- og kulturlandskap.

Vi nærmer oss kommunens nordgrense, som fra Sverige strekker seg over Gresfjellet og Rostafjellet til Ranfjorden. Enda en vestvendt dalstrekning, Bjerkadalen, leder oss til Sørfjorden, der vi møter tettstedene Bjerka og Finneidfjord.

I kommunens nordlige del, inntil Ranfjorden, finner vi Hemneshalvøya og den sjønære, idylliske landsbyen Hemnesberget. Litt lengre vest ender reisen vår med flere fjell, Leirvika og Neverlidalen.

Alt i alt et variert naturlandskap som samtidig er fullt av kultur. Dét er hva parken handler om. Ikke bare naturen, men også alle menneskene som lever og jobber i parkens landskap. Neste uke skal jeg fortelle mer om dette.

Svein Hammer,
parksjef