Foreløpig skisse over kaianlegg og mulig parkeringsplass viser at det satses på et ordentlig anlegg.
Solid anlegg. Foreløpig skisse over kaianlegg og mulig parkeringsplass viser at det satses på et ordentlig anlegg. FOTO: Privat

Nærmere realisering av Juvik Marina