Det går mot nedleggelse av Bjerkmoen.
Avvikler drifta. Det går mot nedleggelse av Bjerkmoen. FOTO: Edel Annie Tverberg

Legger ned melkebruket på Bjerkmoen