Koronaen ga kraftig økning i fjellhyttesalget.
Hytte på fjellet. Koronaen ga kraftig økning i fjellhyttesalget. FOTO: NTB / NTB Tema

Koronadrevet hyttesalg

Koronaen ga kraftig økning i fjellhyttesalget. Antallet solgte fritidsboliger i fjellhyttekommunene økte med 47 prosent fra tolvmånedersperioden før pandemien.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som har sammenlignet perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021 med tilsvarende periode året før.

Gjennomsnittsprisen for en brukt fjellhytte omsatt i perioden 1. juli 2020–30. juni 2021 var 2,2 millioner kroner, mens gjennomsnittsprisen for en ny fjellhytte var 4,2 millioner kroner.

Salget av fritidsboliger økte med 44 prosent i hele landet sett under ett. For sjøhytter var veksten på 41 prosent og for skogshytter 37 prosent.

Kilde: NTB