FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.
FHI om svensk Moderna-stopp: Unge menn bør vurdere å ta Pfizer-vaksinen. FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm. FOTO: Ali Zare / NTB

FHI om svensk Moderna-stopp: Unge menn bør vurdere å ta Pfizer-vaksinen

FHI oppfordrer gutter og unge menn under 30 til å ta Pfizer-vaksinen fremfor Moderna-vaksinen grunnet økt fare for en sjelden bivirkning med Moderna.

Myokarditt (hjertemuskelbetennelse) er en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner. Bivirkningen sees særlig hos gutter og unge menn og i hovedsak etter andre dose.

FHI skriver i en pressemelding at oppdatert kunnskap tyder på at dette forekommer oftere ved bruk av Modernas vaksine enn ved Pfizer-vaksinen.

– Dette ser ut til å gjelde uavhengig av hvilken mRNA-vaksine som ble gitt som første dose, mener FHI.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI understreker igjen anbefalingen om at ungdom under 18 år vaksineres med Pfizer-vaksinen Comirnaty uansett hvilken mRNA-vaksine de fikk som første dose.

– Menn under 30 år bør også vurdere å velge Comirnaty når de skal vaksinere seg, sier Bukholm.

Nye data

Det er overvåkingsanalyser av meldte bivirkninger fra USA som har antydet at myokarditt kan være hyppigere ved bruk av Modernas vaksine som andre dose enn vaksinen fra Pfizer, men tallene har vært små og derfor usikre.

– Nye overvåkingsdata fra Ontario, Canada, styrker at denne observasjonen er riktig, og foreløpige overvåkingsdata fra Norge, Sverige og andre land kan tyde på det samme, skriver FHI.

Samtidig understreker de at bivirkningen er sjelden, og at de fleste som har blitt rammet av den, har fått relativt milde symptomer.

Den er også observert ved vaksinering med Pfizer-vaksinen, men i mindre grad.

Sverige går lenger

Mens FHI kun kommer med en anbefaling om at unge menn selv bør velge å ta Pfizer istedenfor Moderna som andre dose, har Folkhälsomyndigheten i Sverige pauset bruken av Moderna for alle under 30 år.

Dette av det de beskriver som «forsiktighetsgrunner».

– De som har blitt vaksinert nylig med første eller andre dose av Modernas vaksine, trenger ikke bekymre seg. Risikoen er veldig liten, men det er godt å vite hvilke symptomer du må være årvåken overfor, sier statsepidemiolog Anders Tegnell i pressemeldingen.

I Norge har FHI også fra tidligere anbefalt at Pfizer-vaksinen brukes for alle under 18 år. Dette fordi det er større erfaring med bruk av denne vaksinen i aldersgruppen.

Beskyttelse mot delta

FHI anbefaler fortsatt Moderna til alle over 30 år, og trekker fram at den ser ut til å gi noe bedre beskyttelse enn Pfizer-vaksinen mot både mild og alvorlig sykdom forårsaket av Delta-varianten.

– De som skal vaksineres fremover, kan uansett velge den vaksinetypen de selv ønsker, både som første og andre dose, sier Bukholm.

– Det er viktig å presisere at Spikevax fra Moderna er en vel så effektiv vaksine mot covid-19 som Comirnaty, og begge vaksinetypene anbefales fortsatt til de over 30 år, sier han.