Leder

Velger framtiden

De aller fleste har nok fått med seg at det er valg, stortingsvalg. På mandag har alle som har nådd myndighetsalder før året er omme stemmerett. Det er ikke en plikt, det er en rett.

Vi lever i verdens beste demokrati, og er sågar også et av verdens rikeste land – og på topp 3 i små forskjeller.

Og nettopp derfor skal vi ta ekstra godt vare på demokratiet, på rettighetene, og selvsagt – på prinsippene. At ting er veldig bra betyr ikke at det er perfekt, men det kan være greit å ha i bakhodet når partiene slår hverandre i hodet med sine virkelighetsbeskrivelser, enten de slår fra venstre eller fra høyre.

Valget står allikevel kanskje om viktigere ting enn arveavgift og gratis skolemat. Framtiden avgjøres av de valg vi gjør, hver enkelt av oss. Det er ikke bare valgene vi gjør ved politiske valg, men i hverdagen. Nylig la FNs klimapanel fram en rapport med blinkende rødlys. Fortsatt er det mange som velger å se bort, eller hevde at problemene ikke er til stede, eller ikke er så store som det hevdes.

Tusenvis av fagfolk over hele kloden har bidratt i jobben med å kartlegge framtidens utfordringer. På motsatt side finnes alltid en og annen ekspert som mener noe annet. For folk som har hatt bilen på flere verksteder for samme problem er det ikke ukjent at ulike eksperter kan mene ulike ting. Da kan det være fornuftig å lytte til et ekstremt stort flertall, spesielt i saker som bygger på fakta og ikke følelser.

Å ta valg som medfører det som umiddelbart oppleves som ulemper er ikke lett. I dag ser vi at det først og fremst er de som skal være her på kloden lengst som er villig til å ta de mest omfattende grepene. Det burde heller være omvendt, vi som har vært her lengst er de som har forbrukt og tatt valg som har skadet mest – det er vi som burde tatt en større del av regningen, istedenfor å dytte den over til de kommende generasjonene.

Heldigvis har stort sett alle partier tatt innover seg at vi har et klimaproblem som krever handling. Viljen er til stede, men handlingene henger litt etter.

Det er ikke bare på mandag vi skal ta et valg, det gjør vi hver eneste dag. Noen av valgene bør være en plikt, å ta vare på kloden vi låner fra våre etterkommere.