Tre av fire tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan miste statsstøtten ved et regjeringsskifte, skriver Dagen. Årsaken er at Ap ønsker omkamp om medlemsgrensa for støtten, som ble satt til 50 medlemmer i fjor. Arbeiderpartiet og Kari Henriksen ønsker å heve grensa til 500.
Tre av fire trossamfunn kan miste statsstøtten ved regjeringsskifte. Tre av fire tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan miste statsstøtten ved et regjeringsskifte, skriver Dagen. Årsaken er at Ap ønsker omkamp om medlemsgrensa for støtten, som ble satt til 50 medlemmer i fjor. Arbeiderpartiet og Kari Henriksen ønsker å heve grensa til 500. FOTO: Tor Erik Schrøder / NTB

Tre av fire trossamfunn kan miste statsstøtten ved regjeringsskifte