Leder Nei til EU.
Roy Pedersen. Leder Nei til EU. FOTO: Privat

Nei til EU med klare krav til en ny regjering

Nei til EU tar for gitt at en ny regjering ikke vil søke om norsk EU-medlemskap. 

Nei til EU har sendt innspill til valgets vinnere, der klare og viktige krav til en ny regjering er: 

  • UTREDE EØS-ALTERNATIVER: Gjennomføre en bredt sammensatt offentlig utredning som viser hvilke alternativer Norge har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre en full og forutsigbar markedsadgang til Europa.  
  • STANSE EUS FJERDE JERNBANEPAKKE: En transportpolitikk uten overstyring fra EU. Direktivene og forordningene i EUs fjerde jernbanepakke skal ikke implementeres i Norge.  
  • UT AV ACER: Bruke vetoretten i EØS-avtalen mot myndighetsoverføringen i EUs energipakke 4, og fristille Norge fra EUs energibyrå ACER.  
  • STANSE MYNDIGHETSOVERFØRING: Ikke innlemme regelverk i EØS som innebærer avståelse av suverenitet direkte eller indirekte til institusjoner Norge ikke er medlem av, som EUs overnasjonale byråer. EØS-avtalens topilarsystem skal respekteres fullt ut i samsvar med avtalens forutsetninger.  

Valgprognoser viser at det nå er flertall mot at Norge tilslutter seg EUs fjerde jernbanepakke. Erna Solberg må ikke trosse folkeviljen og iverksette denne pakken på møtet i EØS-komiteen, 24. september. Stortinget må behandle saken på nytt!

Roy Pedersen,
leder Nei til EU