Miljøpartiet de Grønne Hemnes.
Jan Gunnar Sande. Miljøpartiet de Grønne Hemnes. FOTO: Privat

Klima, natur og miljø er valgets viktigste sak

Den viktigste saken i årets stortingsvalg, handler ikke ifølge oss i Miljøpartiet De Grønne, om mer skattelette for de rikeste, større velstand og profitt, den handler om vår kjære klode.

FN’s Klimapanel har nå sagt at vi vet sikkert at de klimaendringene som vi ser, er menneskeskapt. Vi har sett det i sommer, ekstremvær blir mer vanlig. Flom, tørke, hetebølger og skogbranner i mange deler av verden.

FN’s generalsekretær Antonio Guterres har bedt alle verdens land om å redusere sine klimautslipp. Vi må alle gjøre det vi kan. 2 – 3 sydenturer i året er unødvendig, mindre sløsing, satse på gjenbruk m.m.

Norge må bli mer selvforsynt med mat. Selvforsyninga vår idag er på cirka 35 %, vi i MDG vil ha den opp i 60 %.

I tillegg til klimakrisen, har vi også ei natur- og miljøkrise. Noe av det viktigste vi kan gjøre for klimaet, er å ta vare på naturen. En million arter i verden er truet av utryddelse. 2/3, eller 66 % av pattedyr, fugler og fisk er blitt borte på 50 år, etter 1970.

Vi må ikke bygge ned våre biologisk rike våtmarksområder, eller hugge de artsrikeste skogene. Ikke lage industriområder av fjellene våre, men få fram artsrikdommen, og mer blomsterenger, både langs veiene og i landbruket.

I Skottland i november, er det nytt klimatoppmøte for å justere parisavtalen. Der må Norge stille med grønne politikere!

Jan Sande,
for Miljøpartiet De Grønne Hemnes