Yngve Almås Larsen i Linea inviterer til folkemøte rundt oppgraderingen av strømnettet i Røvassdalen.
Folkemøte. Yngve Almås Larsen i Linea inviterer til folkemøte rundt oppgraderingen av strømnettet i Røvassdalen. FOTO: Linea

Folkemøte rundt oppgraderingen av strømnettet i Røvassdalen

Den 14. september inviterer Linea interesserte til skytterhuset på Røssvoll for å få informasjon og stille spørsmål rundt oppgraderingen av strømnettet i Røvassdalen.

I ei pressemelding forteller Linea at bakgrunnen for oppgraderingen av strømnettet i Røvassdalen er todelt. Ny kraftproduksjon skal ut av området, og samtidig skal det være god leveringskvalitet på strømmen til forbrukskundene.

– I en toårs periode skal det blant annet etableres en ny produksjonskabel på cirka 16 km, og i Plurheia skal det etableres en ny transformatorstasjon, forteller prosjektleder Yngve Almås Larsen.

Strøm og fiber

Linea vil samtidig legge til rette for oppgradering av øvrig høyspent forsyning i Røvassdalen. Det vil også bli lagt ned tomme fiberrør langs traséen for å kunne tilrettelegge for fiber. Linea er i dialog med en aktør som ser på levering av bredbåndsløsninger. Det vil bli orientert om planene på møtene den 14. september.

– Det er viktig for oss å gi så god informasjon som mulig og svare på spørsmål om prosjektet til grunneiere i området og andre interesserte. Vi planlegger å ha to like møter den 14. september for å ta hensyn til folk som er på arbeid. Vi planlegger derfor et møte klokken 12.00 og et klokken 18.00, der interesserte må melde seg på. Vi kommer også til å ha enkel servering på disse møtene, avslutter Almås Larsen.

Linea vil i tillegg å sende ut SMS til kunder i området med mer informasjon om påmelding.