Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd skal også i 2022 hjelpe unge kultur- og kunstutøvere med penger og inspirasjon på veien mot deres kulturelle drømmer.
Drømmestipendet. Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd skal også i 2022 hjelpe unge kultur- og kunstutøvere med penger og inspirasjon på veien mot deres kulturelle drømmer. FOTO: PxHere.com / Norsk kulturskoleråd

Drømmestipendet 2022

Ungdom i alderen 18–25 år i 2022 som holder på med kunst og kultur – alene eller sammen med andre – kan nå søke Drømmestipendet 2022 og gi seg selv sjansen til å motta 30.000 kroner samt mye anerkjennelse og synliggjøring. Søknadsportalen er åpen, og 1,5 millioner kroner skal utdeles.

Det er Norsk kulturskoleråd som skriver dette i ei pressemelding.

Sammen skal Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd også i 2022 hjelpe unge kultur- og kunstutøvere med både penger og inspirasjon på veien mot deres kulturelle drømmer.

Stipendbeløpet er på 30.000 kroner, og det vil bli delt ut 50 stipend i 2022. For å søke Drømmestipendet 2022 må en være født tidligst 1. januar 1996 og senest 31. desember 2003.

Gi inspirasjon

Målet med stipendtildeling er som før. Drømmestipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvere får oppfylt sine drømmer. I tillegg ønsker stipendutdelerne å bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

– Drømmestipendet har vært et givende arbeid i 18 år, noe vi er stolte av å holde på med. Pengene gir selvfølgelig stipendmottakerne muligheter til å få oppfylt deler av drømmen som koster noe i kroner og øre. Men minst like viktig, er anerkjennelsen og inspirasjonen det gir hver enkelt unge utøver, sier administrerende direktør i Norsk Tipping, Åsne Havnelid.

– Drømmestipendet er en strålende mulighet for ungdom og unge voksne til å bli sett og å få prøvd ut sine drømmer, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd.

Søkeperioden for Drømmestipendet 2022 er 15. september 2021 – 2. desember 2021 kl. 12.00, og søknadsportalen fins på nettstedet drommestipendet.no.

Drømmestipendet

Samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

50 stipend à 30 000 kroner utdeles – til sammen utdeles 1,5 millioner kroner.

Skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse til unge kunst- og kulturutøvere samt bidra til at de får oppfylt drømmer.

Skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere.

Ble etablert i 2004, og en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere har mottatt stipendet – som Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Kristian Kristiansen, Ingebjørg Bratland og Heidi Ruud Ellingsen.

Utdeles i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

En bredt sammensatt jury med mye fagkompetanse velger ut de 50 søkerne som får stipend.

Dokumenterte ferdigheter og drømbeskrivelse teller likt når drømmestipendjuryen vurderer søknadene.

Kan søkes av kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år. For å kunne søke Drømmestipendet 2022, må en være født tidligst 1. januar 1996 og senest 31. desember 2003.

Søkeperioden for Drømmestipendet 2022: 15. september 2021 – 2. desember 2021 kl. 12.00

I løpet av mai og juni 2022 offentliggjøres hvilke unge kunst- og kulturutøvere som tildeles stipend og utdelingene finner normalt sted i samme tidsperiode.