5 av 6 fastlegestillinger er nå fylt opp. Ved Korgen legekontor (bildet) er alle på plass fra 1. september.
Fylles opp med fastleger. 5 av 6 fastlegestillinger er nå fylt opp. Ved Korgen legekontor (bildet) er alle på plass fra 1. september. FOTO: Knut Martinsen

Søker etter den siste legen