Andelen dødsulykker som knyttes til ruskjøring, har svingt de siste årene, men har stort sett ligget på i overkant av 20 prosent.
Hver fjerde dødsulykke i trafikken kobles til rus. Andelen dødsulykker som knyttes til ruskjøring, har svingt de siste årene, men har stort sett ligget på i overkant av 20 prosent. FOTO: Audun Braastad / NTB

Hver fjerde dødsulykke i trafikken kobles til rus

I 26 prosent av dødsulykkene i trafikken i fjor regnes rus som en sannsynlig medvirkende faktor.

Det kommer fram i Statens vegvesens dybdeanalyse av dødsulykker
i 2020 som nylig kom ut.

Statistikken viser at «manglende førerdyktighet» vurderes å ha vært en medvirkende faktor i 46 prosent av dødsulykkene i fjor. Høy fart knyttes til 35 prosent av ulykkene, mens tretthet og sovning til 16 prosent av dødsulykkene.

Totalt døde 93 personer i trafikken i fjor, det laveste tallet på over 70 år.

Faktorer knyttet til veien og veimiljøet regnes som sannsynlig medvirkende til 32 prosent av dødsulykkene, mens i 22 prosent pekes det på faktorer knyttet til kjøretøyene som var involvert.

Andelen dødsulykker som knyttes til ruskjøring har svingt de siste årene, men har stort sett ligget på i overkant av 20 prosent.

– Vi er bekymret for at trafikkdrepte i ruspåvirket tilstand holder seg stabilt høyt. De siste ti årene har drepte i trafikken blitt redusert, mens rusulykkene forblir uendret, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i organisasjonen MA – Rusfri Trafikk.

Organisasjonen jobber blant annet for at det skal innføres alkolås i biler.

Fjellvang forteller at 24 personer omkom og tre ble hardt skadd i ulykkene hvor rus trekkes fram som medvirkende årsak i fjor.

(©NTB)