Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året.
Alarm. Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året. FOTO: Odd Skarbomyr, DSB

Sivilforsvaret tester tyfonene

Onsdag 9. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Det er Sivilforsvaret som skriver dette i en pressemelding.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester tyfonene for å sjekke om de virker, og de vil reparere det som ikke fungerer.

Ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene ligger hos Sivilforsvaret, mens det er politiet som har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.