En årsak kan være at flere venter med å etablere seg i parforhold. (Illustrasjon)
Stadig flere bor alene. En årsak kan være at flere venter med å etablere seg i parforhold. (Illustrasjon) FOTO: Shutterstock / NTB

Mange aleneboere

Stadig flere nordmenn bor alene. Aldersgruppen 16–29 år har stått for den største økningen de siste sju årene. 22,4 prosent av dem bor alene, noe som er en oppgang på 3 prosentpoeng, ifølge SSB.

Totalt bor 1.005.600 personer alene i Norge. Det tilsvarer 18,8 prosent av befolkningen. Det er 0,5 prosent flere aleneboere i år enn fjor.

– En årsak til denne trenden kan være at flere venter lenger med å etablere seg i parforhold, sier Espen Andersen i SSB.

Ved årsskiftet var det 2.512.300 privathusholdninger i Norge. I snitt bor det 2,13 personer i en husholdning.

Kilde: NTB