Staten legger frem sitt tilbud til bøndene.
Forhandlingsleder Viil Søyland (i midten) presenterer tilbudet.
Til stede er også leder i Norsk bondelag, Las Petter Bartnes (t.v.)  og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (t.h.)
Foto: Torstein Bøe / NTB
Staten tilbyr 962 millioner kroner i jordbruksoppgjøret – under halvparten av bøndenes krav. Staten legger frem sitt tilbud til bøndene. Forhandlingsleder Viil Søyland (i midten) presenterer tilbudet. Til stede er også leder i Norsk bondelag, Las Petter Bartnes (t.v.) og Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (t.h.) Foto: Torstein Bøe / NTB FOTO: Torstein Bøe / NTB

Staten tilbyr 962 millioner kroner i jordbruksoppgjøret – under halvparten av bøndenes krav