Majken hauknes 2020
Majken hauknes 2020. Majken hauknes 2020 FOTO: Sparebank 1 HelgelandBilde 1 av 1

Færre kontanter og minibanker

Bare 4 prosent bruker kontanter og de som gjør det, benytter nærbutikken til å ta ut og sette inn penger.

Stadig færre bruker kontanter og bruken av minibanker går kraftig ned. Tilbudet om å sette inn og ta ut penger i butikken gir god tilgjengelighet for de som fremdeles trenger kontanter.

Færre har behov for kontanter

Norges Bank gjennomfører undersøkelser to ganger i året om bruken av kontanter og i de siste årene har under 10 prosent av betalinger vært gjort med kontanter. Etter at koronaen inntraff, har dette tallet falt ytterligere, og Norge er nå nede på 3-4 prosent av betalingene (kilde: Sentralbanken).

Digitale penger er trygt

Tallenes tale er tydelig: Vi ønsker og trenger kontanter mindre enn før og folk er mer skeptiske til å bruke mynter og sedler som betalingsmiddel. Både SpareBank 1 Helgeland og alle andre banker vil tilby kontanter så lenge folk vil ha det, men digitale kontanter blir stadig viktigere for folk. Det gjør at bankene legger til rette for digitale penger og transaksjoner og gir verdi til de digitale pengene som tidligere var håndfaste. Dette gjøres både gjennom digital tilrettelegging i nett- og mobilbank og gjennom samarbeidet om Vipps. Vipps er et samarbeid mellom de fleste norske banker og etter hvert er tjenesten blitt en smart måte å betale på, men sikrer samtidig trygg betaling, fordi riktig og sikker identifisering ivaretas av samarbeidet med BankID og BankAxept. Det er et strengt regelverk for alle betalingstjenester, styrt av Finansavtaleloven der Finanstilsynet er øverste tilsynsmyndighet slik at folk opplever en sikker og effektiv betaling.

Legger ned tre minibanker

Det er blitt færre minibanker i landet fordi behovet er blitt mindre i takt med at bruk av kontanter er gått ned. Tall for bruk av minibank er også på en sterkt nedadgående trend. På landsbasis gikk det ned fra 40 prosent i 2019 til 21 prosent i 2021 (kilde: YouGrov, Danske Bank). Våre tall viser at uttak i våre minibanker har gått ned med 40 prosent, og noen av dem er svært lite i bruk. Derfor har SpareBank 1 Helgeland besluttet at fire av de minibankene som er minst i bruk på Helgeland blir lagt ned fra 31 mai 2021. Dette gjelder en minibank i sentrum av Mo i Rana, en på Vega, en på Herøy og en på Nesna. Alle kommunens ordførere er informert om dette.

Kontanttjenester i butikk er enkelt

Det har lenge vært mulig å ta ut penger i butikkene, og i 2020 kom et tilbud som kalles kontanttjenester i butikk som gjør det mulig å både ta ut og sette inn penger. Denne tjenesten gjør at du kan sette inn inntil 20 000 kroner og ta ut inntil 10 000 kroner. Uttak koster 10 kroner, mens det å sette inn er gratis. Tjenestene er tilgjengelig i alle KIWI- og MENY-butikker, Jacobs, de fleste SPAR-butikker og enkelte butikker i kjedene Joker og Nærbutikker. Dette tilbudet er økende og stadig flere av de store dagligvarekjedene vil ta i bruk dette tilbudet, slik at det blir enda mer tilgjengelig.

Vi i SpareBank 1 Helgeland ønsker ikke å tviholde på våre minibanker, men ønsker derimot tjenester som kontanttjenester i butikk, velkommen. Vi opplever at de aller fleste kundene våre er klare for denne utviklingen, og allerede har endret sine vaner. Vi er likevel klar over at ikke alle liker at det digitale blir mer og mer vanlig eller at butikkene gjør jobben som minibankene tidligere hadde monopol på. Det har vi stor respekt for og tar på alvor. Like fullt er det slik at alle bedrifter må endre seg for å tilby det markedet til enhver tid krever. Derfor kommer vi til å fortsette jobben for en digital utvikling og tilrettelegge for det kundene våre etterspør av nye tjenester og produkter på de plattformene de foretrekker. Minibanktjenester er derimot noe stadig færre er opptatt av og har en sterkt nedadgående kurve. Sist, men ikke minst er tilbudet om kontanttjenester i butikk gode både på Nesna, Herøy og på Vega. Det gjør oss trygge på at beslutningen som er tatt, er riktig.

Majken Hauknes

Markeds- og kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Helgeland