Hemnes Boligstiftelse har leiligheter spredt over hele kommunen. Ved årsskiftet endret de praksis for beregning av husleie, noe som førte til at blant annet innsenderen fikk en kraftig og uventet husleieøkning.
Økning. Hemnes Boligstiftelse har leiligheter spredt over hele kommunen. Ved årsskiftet endret de praksis for beregning av husleie, noe som førte til at blant annet innsenderen fikk en kraftig og uventet husleieøkning. FOTO: Ellen Rabliås

Rettsløse leieboere i Hemnes Boligstiftelse

Dette er et debattinnlegg. Avisa Hemnes kjenner identiteten til innsenderen.

I den siste artikkelen i Avisa Hemnes kommer det fram at om vår kjære postmann vinner frem med sin klage til Rana Tingrett, og dermed får en mer rettferdig husleie, så vil vi andre som også har fått sjokkleie ikke automatisk få revurdert husleien. Dette utsagnet betyr jo at vi ikke vil få det.

Det betyr også at de av oss som ikke har råd til å klage i Tingretten i realiteten er rettsløse.

Det er gjort flere feil i denne saken.

Boligstiftelsens styre skriver i den første artikkelen i uke 1, at det er de som har leiet leiligheter i mer enn 3 år, som har fått husleien regulert på denne måten. Jeg hadde leid leiligheten i 2 år og 8 måneder da jeg fikk brevet om at min husleie hadde økt fra 5177.- med 2500 kr, til 7670.- i måneden.

Boligstiftelsens styre skriver at de ser på Hemnes kommune som ett leiemarked, mens de henter husleieprisene fra tabellen for større og mindre tettsteder, og Hemnes kommune består av kun 5 mindre tettsteder, mens Boligstiftelsen har brukt tabellen for større tettsteder.

Jeg lyttet til kommunestyremøtet på Radio Korgen den 18. mars, og der sier en representant for Hemnes Boligstiftelse at de som har klaget har fått tilbud om en annen leilighet, men ingen svarte ja.

Sannheten er at vi ikke har fått et slikt tilbud.

Men, klokken åtte om morgenen, samme dag som kommunestyremøtet ble avholdt, ble jeg oppringt og først tilbudt varmepumpe, eller om jeg heller ville ha gulvvarme. Jeg ble stum, trodde jeg ikke hørte riktig, og ble da tilbudt en annen leilighet. Jeg spurte om dette kom fra Boligstiftelsens styre, og det gjorde det.  Jeg lurer jo på hvor mange som ble oppringt tidlig den 18. for å få dette tilbudet, og for å gi et slags alibi for det som siden ble sagt på kommunestyremøtet. Uansett er det vanskelig å oppfatte dette som et seriøst tilbud, i så fall burde man jo ha fått det skriftlig.

For meg er det sjokkerende at slike uriktige opplysninger blir fremlagt i et kommunestyremøte. Jeg etterlyser moral i det offentlige styre og stell, mens en vis mann forleden dag kunne fortelle at moral kunne jeg bare glemme. Det finnes ikke mer. Trist, og hvem skal vi da appellere til om rettferdighet?

Argumentet om å ville fjerne ulikheter i husleien blant leieboerne har kun gitt større forskjeller. Det er ikke tatt hensyn til forskjellene i standard og utstyr.  Spesielt de opptil 35 år gamle dårlig isolerte leilighetene har høye strømkostnader for leieboerne.

En annen ting er, at en rettighet som bruken av gjengs leie, er jo ikke noe man MÅ bruke. I anstendighetens navn, burde man ha vurdert hvordan slike sjokkleieøkninger ville ramme leieboerne.

Med bakgrunn i Hemnes kommunes økonomiske knallresultat og velfylte fond, som vi kunne lese om i Avisa Hemnes, så blir det ekstra provoserende at Boligstiftelsen virkelig vil utsette sine leieboere for en slik påkjenning som disse sjokkleieøkningene er. Tenker da spesielt på enslige minstepensjonister.

Som en parantes – hvis dette har vært holdningen hos kommunens ledelse de siste 10 årene, så er det ikke rart at folk flytter ut.

Provosert og skuffet pensjonist og leieboer i Hemnes Boligstiftelse