Leder

Flytter fra eller til?

Vi har de siste ukene satt søkelyset på befolkningsutfordringene som distriktene sliter med i Norge. Flyttestrømmen går feil vei, og når fødselstallene også svikter ser det skikkelig mørkt ut.

Vårt ønske er både å vise hva som skjer, og finne ut hvorfor. Jobben er langt fra over, vi skal bruke god tid og gi dere masse spennende lesestoff i uker og måneder framover.

Et spørsmål som vi ikke hadde tenkt over dukket opp underveis. Når vi spør hvorfor de flyttet fra Hemnes er det ikke så sikkert de flyttet fra, men heller til noe. De flyttet til en jobb, til en kjæreste, eller til andre fritidsmuligheter. Det er stort sett ingen som forteller at de flyttet fra dårlige oppvekstforhold, mobbing, dårlige venner, naboer eller dårlige tilbud. De flyttet til noe.

Denne refleksjonen bør være fremst i hodet når beslutningstakere skal tegne opp framtidens Hemnes. Hva er det våre tidligere innbyggere flyttet til, hvilke tilbud er det som kan styrkes eller bygges opp som kan stoppe deler av flyttestrømmen ut?

Ferske tall viser at flyttestrømmen ikke stoppet i 2020, på tross av at pandemien har gjort det mindre attraktivt å bo i storbyene. Hele Helgeland med noen få unntak er rammet av den samme flyttestrømmen, ut istedenfor inn. Rana, som skal være motoren for oss inn i framtiden, mister aller mest. Dette bør både forundre og bekymre Rana så vel som deres naboer.

Framtidens levende lokalsamfunn på Helgeland dreier seg ikke først og fremst om næring og arbeidsplasser, det dreier seg om mennesker. Mennesker som bor, trives, og er aktive i lokalsamfunnene – og ikke minst; bygger dem videre.

Helgeland har i flere tiår druknet i krangler om lokaliseringer, etterfulgt av meningsløse omkamper der definisjoner og intensjoner havner under mikroskop – på jakt på noe å angripe. Behovet for samarbeid og framtidsplaner som inkluderer framfor det motsatte er langt, langt på overtid.

Nylig så vi at fotballsupportere over hele verden greide å stå sammen i kampen mot en superliga, på tross av at de møtes til kamp ukentlig. Vi bør greie det samme på Helgeland, stå sammen i å planlegge hva som skal til for å legge til rette for en attraktiv framtid for de som skal bo her. Da er kanskje ikke løsningen å fortelle hvorfor «de andre» tar feil?