Omsetningstallene fra 2020 tyder på at mange var opptatt av å behandle allergien. Det ble solgt syv prosent mer allergimidler i fjor enn året før. Zyrtec er ett av legemidlene som benyttes ved allergi.
Økning. Omsetningstallene fra 2020 tyder på at mange var opptatt av å behandle allergien. Det ble solgt syv prosent mer allergimidler i fjor enn året før. Zyrtec er ett av legemidlene som benyttes ved allergi. FOTO: Pressebilde Apotekforeningen

Ekstra viktig å bruke allergimedisinen sin i år