Over 32 milliarder kroner skal tilbake til skattyterne i løpet av våren og sommeren. De første kan vente seg skattepenger bare et par uker etter at de har sendt inn skattemeldingen, ifølge skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
De fleste får penger tilbake på skatten – milliarder venter. Over 32 milliarder kroner skal tilbake til skattyterne i løpet av våren og sommeren. De første kan vente seg skattepenger bare et par uker etter at de har sendt inn skattemeldingen, ifølge skattedirektør Nina Schanke Funnemark. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB

De fleste får penger tilbake på skatten – milliarder venter