Vindkraft i objektivitetens navn

Det skjer spennende ting i Mo i Rana, ny batterifabrikk planlegges med masse nye arbeidsplasser, økt bosetting i regionen og med ny flyplass kan det ikke bli bedre for regionen ser det ut som. Kjempebra blir det sannsynligvis også for kommunene som grenser inn til Rana, som vil få økt bosetting, flere gjestedøgn, fart i næringene og mer skattekroner inn. Jeg er en av dem som trenger gjester til hotellet som jeg investerer millioner i for å sørge for at Hemnesberget har overnattingsmuligheter til sine besøkende.

Jeg er for utvikling av regionen, jeg vil bare at den skal være på lag med mennesker, dyr, natur og
kultur. Det er ikke greit at bare noen vifter med lovnader om arbeidsplasser, så skal vi legge oss flate og tro at de nødvendigvis vil gjøre det som er til det beste for regionen på lang sikt. For naturen, for folk som ferdes i naturen, for dyrene, er det viktig at vi forvalter den på en måte som gjør at vi fortsatt kan høste av den, at folk og dyr får sitt drikkevann uten at det er lekket miljøgifter ut i det og at vi fortsatt kan nyte vår frie ferdsel på fjellene og la samene fortsette med sine lange tradisjoner med reindrift i områdene våre. For ikke å snakke om vår viktige fuglebestand som slaktes av disse turbinene.

Vi har lang tradisjon med allemannsretten som sikrer at vi faktisk kan dra på fjelltur og ikke møte høye gjerder og porter med forbudt område skilt.

Vi kan bevege oss fritt stort sett overalt. Om Sjonfjellet blir utbygd er dette ikke i tråd med grønn
utvikling i følge mitt syn. Selv om Freyr kaller det grønn energi og ikke er villige til å ta innover seg all skade de forårsaker med utbygging av Sjonfjellet.

Bare se til Haramsøya så får man åpnet øynene litt for de overgrep som begås, på folk, dyr og natur.

Skal vi virkelig ødelegge denne regionen for å utvinne kraft andre land trenger, når vi har nok kraft for eget behov på Helgeland? Hvorfor ikke utvikle og fornye vannkraftverkene vi allerede har?

Hvorfor skal vi ødelegge naturen med enorme vindturbiner og tillate mil etter mil med autostrada på fjellene og ellers bare steinrøys uten livsgrunnlag for dyrene som bor der? Er dette noe vi vil være oss bekjente av? er dette det vi skal tilby kommende generasjoner og folk som kommer til regionen?

Jeg er også opptatt av fjorden vår, og hvilken konsekvens det vil få for den og dyrelivet å få en stor batterifabrikk til Mo i Rana. Derfor må det være betimelig å ville ha en utredning som handler om hva Freyr har tenkt å gjøre med avfallet de kommer til å produsere på batterifabrikken, og sørge for at de tar ansvar for hele prosessen og ikke bare slipper det ut i Ranfjorden som endelig begynner å livne til etter mange år med utslipp av alt mulig. Ikke igjen sier jeg, – skal vi være så blinde at vi aksepterer alt og så er det naturen og vi selv som får lide for det. Vi kan ikke spise penger eller drikke forgiftet vann. Jeg for min del er på lag med naturen og ønsker en ren fjord
uten masse tungmetaller og fisk som kan spises, dyr som trives og et økosystem som fungerer. Da trenger vi aktører som tar 100% ansvar for sitt avfall.

Vi har nok med en giftig bekk i Rana, som forsyner fjorden med tungmetaller som ikke hører hjemme der.

Så når Freyr, etter en utredning om hvilke sikkerhetsrutiner de skal ta for å sikre minimalt utslipp, -sier at de ikke kan garantere 0 utslipp uansett. Da er det betimelig å spørre hvor dette skal ende.
Det som skjer i Rana får ikke bare positiv effekt på Hemnes kommune, vi trenger også å ta innover oss at vi også vil få noen negative konsekvenser om naturperspektivet ikke blir tatt med i beregningen.

Beklager å være den sure kjærringa som er negativ, men naturen må vi ta vare på. For oss selv, for dyre og planteliv, for fremtiden.

Yvonne Rosten