– Det er ingen skoler som går igjen og det er ingen som er systematisk negativ. Kommunen har utfordringer, høy andel barnevernssaker, rus, psykisk helse, lavt utdanningsnivå, svak helseprofil, og dette gir også skolen utfordringer, sier skolesjefen.
Skolene i Hemnes scoret lavt på trivsel og mobbing. – Det er ingen skoler som går igjen og det er ingen som er systematisk negativ. Kommunen har utfordringer, høy andel barnevernssaker, rus, psykisk helse, lavt utdanningsnivå, svak helseprofil, og dette gir også skolen utfordringer, sier skolesjefen. FOTO: Bjørn Sverre Falch

Urovekkende tall for trivsel og mobbing i skolene i Hemnes