Gårdbruker og grunneier Allan Falkmo Hansen synes debatt og diskusjon er helt greit, men ønsker seg et snillere debattklima.
Lytt til hverandre. Gårdbruker og grunneier Allan Falkmo Hansen synes debatt og diskusjon er helt greit, men ønsker seg et snillere debattklima. FOTO: Rune Furuhatt

Grunneierne ønsker et bedre debattklima