Grilstad opplyser at selv om de tilbake kaller produkter etter funn av Salmonella hos en råvareleverandør, er det ikke funnet salmonellabakterier i deres produkter.
Grilstad tilbakekaller Jubelsalami etter salmonellafunn. Grilstad opplyser at selv om de tilbake kaller produkter etter funn av Salmonella hos en råvareleverandør, er det ikke funnet salmonellabakterier i deres produkter. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Grilstad tilbakekaller Jubelsalami etter salmonellafunn