Uttalelse til regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet

Når Fagforbundet Nordland nå har satt regjeringens kvalitetsreform Leve hele livet på dagsorden, er dette som et ledd i informasjonsflyt og kunnskapsspredning. Også for at våre medlemmer som i sin arbeidshverdag her nære relasjoner til de eldre nå kan se mulighetene for å bedre livskvaliteten for de som de til daglig har ansvar for.

Leve hele livet har til mål og at alle eldre over 65 år skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet, enten de bor hjemme eller på institusjon. Reformen handler om grunnleggende ting som oftest svikter i tilbudet til eldre som; mat, aktivitet og fellesskap.

Det ble tidlig skapt store forventninger til reformarbeidet, men ved at det ikke fulgt noen økonomisk stimulans med til kommunen, så synes det nå som at det meste av kvalitetsarbeidet har strandet. Dette negative utvikling forsterkes og må beklages når regjeringen i det fremlagte statsbudsjett ikke avsetter ekstra midler til sin egen kvalitetsreform.

Med de mange utfordringer som ofte blir synliggjort i form av manglende tiltak og oppfølginger overfor de eldre, var det store forventninger til igangsetting av kvalitetsreformen. Da for å bedre de eldres kår – som parallelt vil gitt helsesektoren, og derigjennom våre medlemmer bedre arbeidsmiljø.

Vi håper og tror, tross regjeringens manglende engasjement, at det likevel kan oppnås noen forbedringer. Dette fordi vi har mange som i sin arbeidssituasjon eller som tillitsvalgt i eldreråd nå ser muligheter til å gjøre noe i riktig retning. Akkurat slik våre medlemmer nå viser i håndteringen av koronapandemien.

Vi heier på Leve hele livet, men de største løftene til bedring kan først gjennomføres når vi får en regjering som vil ta mer ansvar, både for våre eldre og for de som har valgt å arbeide for de eldre – innenfor helsesektoren.

Representantskapet Fagforbundet Nordland