Ta ansvar eller gå av

Arbeiderpartiet har hatt ansvaret for samferdselspolitikken i Nordland fylke i lang, lang tid. De siste årene har det rødgrønne fylkesrådet, med Ap og Sp i spissen, kuttet massivt i både buss, båt- og fergetilbudet. I tillegg har de økt prisene. Når de får kritikk, skylder de på regjeringen. Det er en ansvarsfraskrivelse som truer legitimiteten til fylkesdemokratiet.

Politikk handler om å prioritere. Det er ikke slik at politikerne kan ta æren for alt som prioriteres, og fraskrive seg ansvaret for alt som nedprioriteres. Fylkesrådet i Nordland har ansvaret for båt- og fergetilbudet i Nordland. Det er et ansvar de har takket ja til å ha. Og det er et ansvar de må ta.

Faktum er at Nordland fylke budsjetterer særdeles nøkternt. Ikke fordi de får for lite penger fra staten, men fordi de gjerne vil ha litt ekstra på lur. De bruker mindre penger på drift enn de selv har satt seg som mål. Likevel hevder de at de ikke har handlingsrom.

Velgerne som stemte på Ap og Sp i 2019 kan jo undre seg over hva som var vitsen. Når de som har makta i Nordland hevder de ikke har annet valg enn å rasere samferdselstilbudet langs kysten, kan man spørre hvorfor de på død og liv tviholder på sine taburetter. Hvis det ikke er mulig å styre fylket på en bedre måte, bør fylkesrådet ta sin hatt og gå. Hvis de faktisk mener de ikke har handlingsrom, bør de overlate roret til noen andre.

I stedet blir de sittende.

At Arbeiderpartiet nå går ut med et valgløfte om å halvere fergeprisene, er jo for så vidt fint. Det viser at heller ikke Ap sentralt mener det gjøres en god nok jobb i fylkene de selv styrer. Men står det til troende? Den halvannen milliarden dette vil koste, ble ikke bevilget i Aps alternative statsbudsjett for 2021. Der lå det inne en brøkdel av midlene, som ikke ville ført til noen halvering av fergeprisene for passasjerene langs kysten.

Nordland Venstre vil bruke mer på båt- og fergetilbudet i Nordland enn det som fylkesrådet legger opp til. Vi mener det er rom for det. For at vi skal ha frihet til å bo i nord, må vi ha et godt samferdselstilbud. I tillegg har Venstre kjempet inn økte midler til båt og ferge i statsbudsjettet 2021. Og fått på plass kompensasjonsmidler for å få billettprisene ned i forbindelse med koronapandemien.

Kysten skal gjennom en stor omlegging til el- og lavutslippsfartøy, og det krever økte midler. Men det krever også vilje når offentlige innkjøp og bestilling skal gjøres. Nordland fylke henger etter i omleggingen til nullutslipp langs kysten, sammenlignet med de andre fergefylkene. Er det også regjeringens feil, mon tro, at vestlandet ligger foran oss i den grønne omstillingen langs kysten?

Velgerne må kunne forvente at de folkevalgte faktisk tar ansvar, også når de må gjøre vanskelige valg. I Nordland fylke er det motsatt. Her kan vi tydeligvis kun forvente fylkespolitikere som toer sine hender og sender ansvaret sørover. Slik blir det verken bedre samferdsel eller mer attraktivt å bo i nord.

Ida Gudding Johnsen og Arne Ivar Mikalsen, Nordland Venstre