Et populært bærtur-alternativ på Hemnesberget er Hemnes ILs Dalanstua.
Dalanstua. Et populært bærtur-alternativ på Hemnesberget er Hemnes ILs Dalanstua. FOTO: Rune Furuhatt

Søk midler til frilufts-tiltak

Polarsirkelen friluftsråd utlyser midler til friluftslivs-tiltak gjennom det nyopprettede Polarsirkelen friluftslivsfond.

Dette skriver Polarsirkelen friluftsråd i en pressemelding.

Videre i meldingen heter det: «Friluftsrådet får stadig henvendelser fra lag og foreninger om støtte til enkle små tiltak til fremme av friluftsliv i kommunene. Dette kan være tiltak som faller litt mellom to stoler når det gjelder ordinære tildelinger fra f.eks tippemidler eller fylkeskommunale- og statlige friluftsmidler.

Gjennom opprettelsen av dette fondet vil friluftsrådet kunne gi støtte til enkel tilrettelegging i friluftsområder. Det kan dreie seg om skilting, klopping, bålplass, rydding av stier og lignende.

For 2020 settes det av 120.000,- i dette fondet, fordelt på 20.000,- på hver av våre medlemskommuner.»

Midlene lyses ut på kommunenes hjemmesider, samt via friluftsrådets nettside og i Polarsirkelen friluftsråds SOME-sider.