Nordic Comfort Products må delvis permittere arbeidsstokken. Bakgrunnen for dette er et stille marked kombinert med korona-situasjonen.
Permitterer. Nordic Comfort Products må delvis permittere arbeidsstokken. Bakgrunnen for dette er et stille marked kombinert med korona-situasjonen. FOTO: Rune Furuhatt

NCP permitterer