Hvem er det du egentlig er skuffet over?

Jeg elsker å være tillitsvalgt. Jeg står på tidlig og seint for våre medlemmer i Fagforbundet. Det gjør mine kollegaer, 17.000 andre tillitsvalgte i Fagforbundet. Hver eneste dag påvirker våre tillitsvalgte arbeidsgivere med saker som er viktig for våre medlemmer. Ingen av oss ønsker streik. Men når ikke lenger arbeidsgiver møter oss med rimelige tilbud, ja da tar vi ut medlemsmassen vår i konflikt.

De aller fleste i Norge støtter bruk av streikevåpenet, men vi trenger at dere går et steg lenger. Vi trenger at dere støtter oss. Våre medlemmers krav. Medlemsbedrifter som ikke tåler konflikten økonomisk, de må presse sin medlemsorganisasjon til å finne enighet om konflikten. Være anstendig. Gi et tilbud som avblåser konflikten. Slutt å gi de streikende skylda. De skal overleve på ei rettferdig lønn, de fortjener gode arbeidsforhold og en trygg pensjon. Er du enig så velg å støtte de steikende.

Jeg ser enkelte medlemmer er skuffa over LO, eller viser til at de fremdeles ikke har fått gjennomslag for en sak etter 30 års medlemskap i Fagforbundet. Det er viktig at vi som er aktiv i fagbevegelsen tar kritikk. Og jeg skal være den første til å innrømme at enkelte saker har ikke fått nok oppmerksomhet – men helt ærlig – hvem er du egentlig er skuffa over? Det er ikke Fagforbundet som bestemmer lønna di. Det er ikke Fagforbundet som raserer pensjonsordningene, eller som ikke tilbyr deg heltid, eller som omorganiserer driften etter pengeboka og ikke kvalitet. Det er arbeidsgiver.

Akkurat nå samler vi inn tariffkravene fra våre medlemmer for tariffoppgjøret 2022. Der kan du si hva du mener skal være viktig for Fagforbundet. Som ellers i samfunnet er det flertallet som bestemmer hva vi skal kjempe for, og den kampen skal vi stå i sammen. På andre siden av bordet møter vi en arbeidsgiver som har andre planer. Noen år starter vi den samme kampen om igjen, og om igjen, fordi arbeidsgiver styres av politikere som vil noe annet enn vi vil. Det betyr altså noe hvem som styrer kommunen, fylkeskommunen eller hvem sitter i regjering.

Har du tenkt over hvor vi hadde vært uten tillitsvalgte og Fagforbundet? Dersom vi ikke har tatt kampen om og om igjen? Hver gang vi har bygd opp noe, kommer det ett nytt oppgjør der noe rives ned, og i frontlinja står våre forhandlingsledere på for våre medlemmer for å forhandle frem det beste og mest bærekraftige resultatet.

Det er lov å være sint. Men vær sint på de som ikke ønsker det samme oss. Det kan være andre arbeidstakerorganisasjoner som bare er opptatt av en yrkesgruppe og ikke ser helheten i samfunnet. Det kan være arbeidsgivere som ønsker mest i egen lomme. Eller det kan være politikere som ikke vil det beste for de ansatte. Stå sammen med oss i Fagforbundet. Vær stolt av medlemskapet ditt, for det har samlet skapt et godt arbeidsliv og stoppet en langt verre utvikling. Samhold gir resultat!

Line Tollefsen

nestleder, Fagforbundet Nordland