Batterifabrikk – Freyr

I dagens Rana Blad kom gladnyheten om at Freyr har inngått samarbeide (fusjonsavtale) med Alussa Energy Acquisition Corp. om bygging av batterifabrikken i Rana og at det var kommet ( frisk) kapital på 1,7 mrd. kroner til etableringen. Hvem er så denne industripartneren ? Som pensjonert ingeniør med erfaring fra offshoreindustri, bergverk, bedriftsveiledning og offentlig planlegging pirrer en slik opplysning en gammel «sirkushest».

I følge Business Wire ble Alussa Energy Acquisition Corp (senere betegnet Alussa) stiftet den 29.november 2019 so et «blank check Company» på Cayman Islands.

Formålet er oppkjøp, fusjon m.m av selskaper. Selskapets intensjoner er å fokusere på «business» i produksjon, og i operasjon og utvikling av «crude oil and natural gas wells and related infrastructure».

Dette gjorde meg ytterligere nysgjerrig og i pressemelding den 29.01.2021 fra Business Wire (Finansnachricten. de) kom følgende opplysninger:  100% av FREYR`s eksisterende aksjer vil «roll over into the combined company». Altså sammenslutningen blir eiet av et Cayman registrert selskap.

Pro forma equity value of combined Company would be 1.4 billion dollar.

Styret i både Alussa og FREYR har godkjent den foreslåtte kombinasjonen, som man antar vil bli «completed in the second quarter of 2021».

Referenten fra Business Wire sier videre: There can be no assurance that the Transaction will be completed, nor can there be any assurance, if the Transaction is completed, that the potential benefits  of combining the Companies will be realized.

«No representations or warranties, express or implied, are given in respect of this press release».

Informasjonene i denne pressemeldingen har blitt gitt direkte eller indirekte eksklusivt fra FREYR, og har ikke blitt verifisert av Alussa Energy. Og sitat : neither of them expressed any opinion or provided any form of assurance with respect thereto for the purposes of this press release.

Som om ikke det er nok til å skape usikkerhet, så  meddeler Rigrodsky Law, P.A. fredag den 29 januar : Investigation of Alusssa Energy Acqusition Corp. – Merger.

Regarding possible breaches of fiduciary duties and other violations of Law related to merge With FREYR A/S

Kanskje litt tidlig å åpne champagneflaska?

Knut D. Hanssen