193.800 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav.
Svak økning i antall arbeidssøkere. 193.800 personer er registrert som helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Svak økning i antall arbeidssøkere