Sandra Linnea Åkebrand og Lille Havfrue kafe har ekstra utfordrende dager når det er nasjonal skjenkestopp.
Beholder humøret. Sandra Linnea Åkebrand og Lille Havfrue kafe har ekstra utfordrende dager når det er nasjonal skjenkestopp. FOTO: Rune Furuhatt

Skjenkestopp gir lokale konsekvenser