Mørkt i Korgfjelltunnelen

Vegtrafikksentralen Nord melder på Twitter at E6 Korgfjelltunnelen er mørk på grunn av strømbrudd.

Kraftleverandør jobber med saken.