Levekårsundersøkelsen fra SSB viser at 45 prosent av innvandrere oppgir at de går en til tre turer i måneden. Det er en økning på 13 prosent fra 2017.
Illustrasjonsfoto.
Flere innvandrere deltar i friluftsliv. Levekårsundersøkelsen fra SSB viser at 45 prosent av innvandrere oppgir at de går en til tre turer i måneden. Det er en økning på 13 prosent fra 2017. Illustrasjonsfoto. FOTO: Gorm Kallestad / NTB

Flere innvandrere deltar i friluftsliv