F. v.: Solfrid Thoresen, Marianne Thoresen, Stig-Martin Thoresen Arntsen og Bjarne Magne Thoresen med synlige bevis på at Reinforsmoen fikk Fortidsminneforeningens bvevaringspris for 2020.
Glade prismottakere. F. v.: Solfrid Thoresen, Marianne Thoresen, Stig-Martin Thoresen Arntsen og Bjarne Magne Thoresen med synlige bevis på at Reinforsmoen fikk Fortidsminneforeningens bvevaringspris for 2020. FOTO: Rune Furuhatt

Bevaringspris til Reinforsmoen