Korona – politiet vil følge opp brudd på smittevernsbestemmelsene med pålegg og bøter

Det er en alvorlig situasjon med økt smitte ikke bare i storbyene i Norge, men også i Nordland. Som en konsekvens av dette vil politiet i Nordland har mer oppsøkende virksomhet og mer synlig politi.

– Brudd på smittevernbestemmelsene vil bli fulgt opp med pålegg, anmeldelse og eventuelt bøtestraff, sier politimesteren i Nordland

Det har tidligere vært politiets tilnærming at vi gir råd og veiledning ved brudd på smittevernsbestemmelsene. Fra og med i dag vil hovedregelen være at aktiv smittespredning, brudd på karantenebestemmelsene, gjentatte brudd og ikke etterfulgte pålegg, vil bli anmeldt.

– Brudd på smittevernsbestemmelsene vil bli anmeldt og de aktuelle vil bli bøtelagt med bøter opp til 20.000 kr pr tilfelle. Ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter vil bøtene øke, sier politimester i Nordland, Heidi Kløkstad.  Hun oppfordrer alle til å følge smittevernreglene og tiltakene som er gitt både nasjonalt og lokalt.

– Anbefalingen fra nasjonalt hold er krystallklar. Vi må holde oss mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt. Sammen kan vi forhindre at smittesituasjonen kommer ut av kontroll, oppfordrer politimesteren i Nordland.